ความเห็นต่อ "ภาษาแชต"

posted on 26 Jan 2009 23:53 by every-time


ในปัจจุบันคงมาอาจปฏิเสธได้ว่าภาษาแชตในโลกไซเบอร์เป็นภาษาที่กว้างขวางอีกภาษาหนึ่ง มีคนในโลกอินเตอร์เน็ตจำนวนมากที่นิยมใช้ภาษาแชตในการสื่อสารดังเหตุผลที่เคยกล่าวมาแล้ว หลายคนมองว่าภาษาแชตเป็นภาษาวิบัติและกำลังรุกล้ำทำลายภาษาดั้งเดิมมากขึ้นทุกทีแต่บางคนกลับเห็นว่าภาษาแชตเป็นภาษาเกิดใหม่ที่ช่วยทำให้การสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และเป็นบทพิสูจน์เกี่ยวกับภาษาได้เป็นอย่างดีว่า “ภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงคือภาษาที่มีชีวิต” ส่วนใหญ่ผู้ที่นิยมใช้ภาษาแชตจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 14 – 25 ปีขึ้นไป ซึ่งหลายคนมองว่าเป็น “ตัวการ” ทำให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลง
 เราลองมาดูเหตุผลของนักวิชาการในแวดวงภาษาไทยกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับภาษาแชตของวัยรุ่นในปัจจุบัน


อาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ กล่าวให้ความเห็นว่า "ปัจจุบันคนมัวแต่ไปสนใจกับอบายมุขต่างๆ ที่มาเป็นสิ่งมอมเมาเด็ก แต่กลับลืมสิ่งต่างๆ ที่เด็กกำลังจะเป็นคนทำให้มันเปลี่ยนไป ที่ใกล้ตัวที่สุดคือภาษาไทย ในหลวงของเราเคยตรัสไว้ว่า ถ้าภาษาสิ้น ก็สิ้นชาติ จะเห็นได้ว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนตัวเรื่องนี้เคยพูดมานานแล้ว แต่ก็ไม่มีใครสนใจ ภาษาของเราจะมีการพัฒนาไปพร้อมกับวัฒนธรรมก็จริง แต่ต้องพัฒนาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ สะกดกันก็ไม่ถูก แยกคำ เว้นวรรค สะกดคนละบรรทัด หรือใช้ตัวอักษรแทนกัน ที่สำคัญไม่ใช่ลักษณะพิมพ์ผิด หรือสะกดผิด แต่เป็นการตั้งใจให้ผิด ไม่รู้ว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรืออย่างไร และไม่เฉพาะทำภาษาไทยเสียเท่านั้น ยังลามไปภาษาอังกฤษด้วย อย่างคำว่า We ซึ่งแปลว่าเรา เวลาพิมพ์ก็จะใช้แค่ V ถึงจะอ่านออกเสียงคล้ายกัน แต่มันไม่ใช่ หรือว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ เหมือนภาษาอังกฤษเค้าอาจจะมีภาษาอินเทอร์เน็ต แต่นี่มันภาษาไทย ทำอย่างนี้อีกหน่อยภาษาไทยก็วิบัติกันไปหมด"ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล กล่าวว่า “ภาษาที่วัยใสใช้ในไซเบอร์ หากไม่นำไปใช้สื่อสารสนทนาในพื้นที่ที่อื่น ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา เพราะเป็นรูปแบบภาษาที่ใช้เฉพาะที่ และเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเท่าที่ผ่านมาวัยใสก็จะไม่นำภาษาไซเบอร์ไปใช้กับคนต่างรุ่น ต่างกลุ่ม หรือไปใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเป็นทางการ รวมถึงในอินเทอร์เน็ตกลุ่ม