ภาษาแชตในต่างประเทศ

posted on 26 Jan 2009 23:33 by every-time

ภาษาแชตในต่างประเทศ

 ภาษาแชตเป็นภาษาที่มีใช้กันทั่วโลก อาจแตกต่างกันไปบ้างตามเค้าโครงเดิมของภาษาที่แต่ละชาติมีอยู่ กล่าวได้ว่าภาษาแชตเป็นภาษาที่ดัดแปลงมาจากรากศัพท์ดั้งเดิมของภาษาประจำชาติแต่ละชาติ เหตุที่ภาษาแชตมีลักษณะเป็นคำสั้น และมีการตัดทอนหรือแก้ใขคำบางคำให้มีรูปร่างผิดแปลกไปจากเดิมก็เพราะว่าการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นการสื่อสารที่เน้นความรวดเร็วในการส่งสารอีกทั้งภาษาในอินเตอร์เน็ตก็เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการเสียเป็นส่วนมาก เพราะการแชตส่วนใหญ่เป็นการคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนสนิทที่ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนัก ผู้แชตในโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่จึงคิดว่าควรที่จะสื่อสารโดยเน้นความง่ายและสะดวกเข้าไว้
  ตัวอย่างภาษาแชทสากลที่ชาวต่างประเทศนิยมใช้ มีดังนี้


AAK >>> Asleep at the keyboard
ATW >>> Around the web
BIL >>> Boss is listening
BMG >>> Be my guest
BOTOH >>> But on the orther hand
BTDT >>> Be there done that
DQMOT >>> Don’t quote me on this
Eom >>> End of message
BG >>> Evil grin
F2F >>> Face to Face
F2T >>> Free to talk
FAQ >>> Frequently asked question
GOL >>> Giggle out loud
GR8 / GRT >>> Great
H8 >>> I hate you
HAND >>> Have a nice day
IAC >>> In any case
IMHO >>> In my humble opinion   Etc.


ขอขอบคุณ :

http://streetenglish.exteen.com/20070912/lol-brb-ttyl

 

Comment

Comment:

Tweet