คำศัพท์พวกนี้เป็นคำที่เราพบเจอกันอยู่เป็นประจำในโลกออนไลน์  แทบทุกคนรู้จักว่ามันหมายถึงอะไร  แต่ก็เชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้ความหมายจริงๆ ของคำเหล่านั้น  วันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันค่ะ
Account
เมื่อคุณได้สมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่ายใด ผู้ให้บรืการจะให้ Username และ Password กับคุณเพื่อที่จะสามารถใช้ระบบบริการนั้นได้ เราเรียกการเป็นสมาชิกระบบเครือข่ายนั้นว่า Account

America Online
ในระบบเครือข่ายนั้น นอกจากอินเทอร์เน็ตยังมีระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอยู่ เช่น America online ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีผู้นิยมใช้หลายล้านคนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายนั้นยังสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีก

Anonymous
Anonymous ทำให้ผู้ที่ไม่มี Account สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ เพราะ Anonymous เป็น Username สากล โดยมี Password เป็น อีเมลแอดเดรสของคุณเอง ทำให้ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถใช้ระบบเครือข่ายนั้นๆได้

ARRA
ARRA คือ Advance Research Project Agency เป็นหน่วยงานเพื่อการค้นคว้าของ United states Deparment of Defense (DoD) ซึ่งเป็นผู้ที่วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต

Bandwidth
เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second) , Mbp (bps*1000000) เช่น Bandwidth ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทย เท่ากับ 14.4 Kbps,Bandwidth ของสายส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น

Baud
เป็นอัตราการวัดการส่งข้อมูลเช่นเดียวกับ Bandwidth

BBS
BBS ย่อมาจากคำว่า Bulletin Board System เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลบรรจุอยู่ โดยผู้สนใจข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้โมเด็มเชื่อมต่อเข้ากับ BBS เพื่อดูข้อมูลเหล่านั้นได้

Bit
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณดิจิตอลเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีการมองค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น โดยในแต่ละสัญญาณ 0 หรือ 1 แต่ละครั้งเราเรียกว่า 1 bit

Bitmap
เป็นนามสกุลหนึ่งในการบันทึกภาพไว้

Browser
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรม Broswer ที่รู้จักกันดีคือ Internet Explorer นั้นเอง

Byte
คือการนำบิทมาเรียงต่อกัน 8 บิท โดยเรามักจะได้ยินคำๆนี้มาก สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์

Cache
เป็นตัวกลางในการพักข้อมูล โดยจะใช้งานก็ต่อเมื่อการส่งและรับข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

DNS (Domain Name Service)
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอยู่หลายล้านเครื่อง โดยที่แต่ละเครื่องจะถูกแทนด้วยหมายเลขที่เรียกว่า IP Address ซึ่งจะจำได้ยาก จึงมีการตั้งชื่อขึ้นมาแทน เช่น www.microsoft.com

Download
Download คือ การนำไฟล์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

E-mail
เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคนนิยมใช้กันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย

Encode
เป็นการเข้ารหัสเพื่อเข้าสู่ข้อมูล,การบีบอัดของข้อมูลหรืออื่นๆที่ทำให้ลักษณะของไฟล์เปลี่ยนไป

Gateway
สำหรับเครือข่ายที่ไม่ใช้ TCP/IP แต่ต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบ TCP/IP ซึ่งเป็นมาตรฐานของอินเทอร์เน็ต ต้องทำการเชื่อมต่อผ่าน Gateway

GIF
ย่อมาจากคำว่า Graphic Image Format เป็นมาตรฐานการจัดเก็บภาพแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับ BMP แต่ GIF มีการจัดเก็บภาพที่ดีกว่า มีการบีบอัดขนาดของไฟล์ทำให้ขนาดของไฟล์นั้นมีขนาดเล็กลง จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยบนอินเทอร์เน็ตแล้วไฟล์ภาพส่วนใหญ่จะเป็น GIF เพราะมีขนาดของไฟล์ที่เล็กกว่าไฟล์แบบอื่น ทำให้สามารถดาวน์โหลดได้เร็วกว่าไฟล์ประเภทอื่น

Gigabyte(Gbyte)
1 Gigabyte เท่ากับประมาณ 1000 Mbyte โดยที่ 1 Mbyte เท่ากับ 1000 Kbyte และ 1 Kbyte เท่ากับประมาณ 1000 Byte

Gopher
โกเฟอร์เป็นระบบเมนูที่มีหลากหลายลำดับชั้นที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารในอินเทอร์เน็ตออกแบบโดยมหาวิทลัยมินิโซต้าโกเฟอร์
เป็นระบบที่มีชื่อเสียงในแง่การออกแบบและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก โดยมีการทำงานแบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ที่ยอมให้ผู้เข้าใช้
ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์พิเศษ

Gopherspace
โกเฟอร์สเปซจะหมายถึงเอกสารทั้งหมดและโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้ใช้บริการได้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ต เนื่องจากระบบ
โกเฟอร์สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ผู้ใช้จะสามารถข้ามไปใช้ระบบโกเฟอร์อื่นได้จากเมนูหลักหรือเมนูย่อยของระบบโกเฟอร์
ที่กำลังใช้งานอยู่

Hacker
คือชื่อเรียกของกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มคนที่คอยลักลอบเข้าระบบโดยที่ไม่มีรหัสผ่านเพื่อขโมยหรือทำลายระบบข้อมูลต่างๆ

Hypertext
ไฮเปอร์เท็กซ์เป็นวิธีการสร้างการเชื่องโยงไปยังเอกสารอื่นจากเอกสารหนึ่งเมื่อผู้ใช้อ่านเอกสารที่มีการเชื่องดังกล่าวจะสามารถดึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอ่านได้อย่างรวดเร็ว วิธีนี้เริ่มได้รับความนิยมในโปรแกรม Hypercard ของเครื่องแมคอินทอช

Hypermedia
ไฮเปอร์มิเดียมีเป็นระบบมัลติมิเดียที่รวมเอาความสามารถในการเชื่องโยงแบบไฮเปอร์เท็กซ์เข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมในซีดีรอม
มักจะมีความสามารถในแบบไฮเปอร์มิเดีย เราสามารถใช้ระบบไฮเปอร์มีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยการใช้ไคลเอ็นต์
โปรแกรมประเภทโมเซอิกร่วมกับการ์ดเสียง

Homepage
เมื่อมีผู้จัดทำเอกสารในอินเทอร์เน็ต จะกำหนดหน้าหนึ่งของเอกสารเป็นโฮมเพจ เพื่อเป็นสารบัญและคำนำการค้นหาและดูรายละเอียดต่างๆ

Host Computer
เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่คอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้จะมีอยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

Hot Link
คือการที่เราอยู่ในเอกสารหน้าใดหน้าหนึ่งแล้วคลิกคำที่ทำหน้าที่เป็น Link คุณก็จะไปยังเอกสารหน้าที่ Link ทำการเชื่อมโยงอยู่ได้ในทันที

HTML
เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markuo Language คือภาษาที่ใช้ในการสร้างเอกสารในอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมโยงไปยังภาพวิดีโอหรือเสียงได้ ทำเอกสารใน www มีความสวยงามและน่าสนใจ

HTTP
ย่อมาจากคำว่า Hypertext Transfer Protocol เป็นโปโตคอลที่จำเป็นใน www โดยเรามักพบในบราวเซอร์ เช่น http://www.download.com

Internet Address
เป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆสำหรับการอ้างอิงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

Internet NIC
เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของอินเทอร์เน็ต

ISP
ย่อมาจากคำว่า Internet Service Provider โดยหมายถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

IP Address
เป็นหมายเลขที่ใช้ประจำเครื่องของคุณที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับบุคคลที่ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมี IP Address เพราะการหมุนโทรศัพท์คือการเข้าไปแบ่งการใช้งาน IP Address จากคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

JPEG
ย่อมาจากคำว่า Joint Photographic Expert Group เป็นวิธีเก็บไฟล์ภาพแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับ BMP แต่มีความพิเศษกว่าคือ มีความสามารถในการบีบอัดสูงที่สุด ดังนั้นไฟล์ภาพที่พบส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตมักเป็นไฟล์ JPEG

LAN
ย่อมาจากคำว่า Local Area Network คือการนำเอาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกันมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

MPEG
ย่อมาจากคำว่า Moving Photographic Expert Group มีลักษณะคล้าย JPEG แต่แตกต่างกันที่ MPEG เป็นการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว เช่น วิดีโอ

Modem
ย่อมาจาก modulator/demodulator เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการหมุนโทรศัพท์มาเป็นสายส่งสัญญาณได้ ผู้ที่จะต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้

Mosaic
เป็นบราวเซอร์ตัวแรกของโลก

Network
คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในลักษณะเครือข่าย

NSFNET
เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ทำหน้าที่เป็น Backbone ของอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา

Password
เป็นรหัสที่มาควบคู่กับ Username เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์หรือเพื่อทำการอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ

Ping
เป็นคำสั่ง UNIX ซึ่งใช้ในการตรวจสอบว่า Host นั้นเปิดใช้งานหรือไม่

PPP
ย่อมาจากคำว่า Point - to Point Protocol เป็นการเชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องมี IP Address ที่ PC

Protocol
เป็นมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารเป็นตามที่ต้องการ

Server
เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในขณะนั้นเครื่องของคุณจะเป็น Client ในขณะที่เครื่องของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็น Server

Service Protocol
ในอินเทอร์เน็ตมีบริการหลายชนิด การกรอกอินเทอร์เน็ตแอดเดรสลงในบราวเซอร์นั้น จึงมีการจำแนกว่าเป็นการให้บริการอะไร
File:/ / หมายถึง การเปิดไฟล์
ftp:/ / หมายถึง การใช้บริการ FTP
gophter:// หมายถึง การใช้บริการ gophter
http:// หมายถึง การใช้บริการ www
news:// หมายถึง การใช้บริการ newsgroup
tellnet:// หมายถึง การใช้บริการเครื่องระยะไกล

Shareware
เป็นการแจกซอฟท์แวร์ให้ใช้งานฟรี แต่ซอฟท์แวร์ที่แจกนั้นจะมีวันหมดอายุหรือไม่ก็ไม่บูรณ์ โดยส่วนมากแล้วนั้นจะสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ

Signature
เป็นข้อความเล็กๆที่ใส่ไว้ท้ายอีเมล์ เพื่อให้ผู้รับแน่ใจได้ว่าใครเป็นผู้ส่งมา

TCP/IP
เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลที่ส่งในเครือข่าย โดยทำหน้าที่แตกข้อมูลออกเป็น Packet ย่อยๆแล้วส่งไปตามสายส่งข้อมูล จากนั้นก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่แตกออกนั้นเป็นไฟล์อย่างเดิม ในปัจจุบันนี้ TCP/IP เป็นโปรโตคอลที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ใช้โปรโตคอลนี้

Upload
เป็นการส่งไฟล์ของคุณเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเราเรียกการส่งไฟล์แบบนี้ว่า Upload

Username
เป็นชื่อสำหรับการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะถูกตั้งโดยผู้ให้บริการนั้นๆ

Virus
เป็นโปรแกรมเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทรกตัวเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดยจะเข้าไปทำให้การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดปกติไป หรือไม่ก็ถึงขั้นข้อมูลที่อยู่ได้รับความเสียหาย และที่สำคัญเจ้าโปรแกรมเล็กนี้สามารถติดจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ดังนั้นการที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เจ้าไวรัสนี้ก็จะสามารถแพร่ขยายได้โดยง่าย วิธีระวังก็คือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณควรมีโปรแกรมที่ใช้ป้องกันไวรัสติดอยู่ในเครื่อง

www
ย่อมาจากคำว่า Wold Wide Web เป็นการแสดงหน้าเอกสารโดยยึดหลักมัลติมีเดีย คือมีทั้งภาพและเสียงและสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ใช้งานได้

ZIP
หมายถึงเทคนิคการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดของไฟล์เล็กลง


Comment

Comment:

Tweet