ตัวอย่างภาษาแชต

posted on 26 Jan 2009 16:19 by every-time


ภาษาแชต คือการเพี้ยนคำ หรือกร่อนเสียง เปลี่ยนแปลงอักขรวิธี จนเกิดเป็นคำใหม่ๆ มากมาย  เราลองมาดูกันว่ามีคำใดเปลี่ยนแปลงมาจากคำใดบ้างตัวอย่าง คำ ที่ใช้ในการสนทนาออนไลน์


โกรธ >>> โกด

เดี๋ยว >>> เด๋ว

แล้ว >>> แร้น

ค่ะ >>> คร่ะ / ฆ่ะ / ขร่ะ / ฆร่ะ

คะ/ ขา >>> ฆะ/ คระ / ขรา / ฆร๋า

ครับ >>>  คับ / ฮับ / ฮัฟ / กั๊บ / ก๊าฟ / กั๊ฟ / กรั๊บ

ผม >>> ป๋ม

หนู >>>  นู๋

น่ะ >>> ง่ะ 

โอเวอร์ >>>  เว่อ

โคตร >>>  โคด

คิดถึง >>>  คิดถุง

กรี๊ด >>>  การี๊ด

กลัว >>>  กัว

มาก >>> มั่ก

เหรอ >>>  เหยอ / หรอ

กว่า >>>  กั่ว

บ้า >>>  บร้า

ดี >>> เด

ไม่ >>> มะ

กำลัง >>> กะลัง

คอมเม้นท์ >>> เมนท์  เม้น

อัพเดต >>> อัพ

เด็ก >>> เดะๆ

โบราณ >>>  โบ

ให้  >>>  หั้ย  

เป็น >>> เปง  

เห็น >>> เหง / เหน

จริง >>> จิง    

ก็ >>> ก้อ   ก้

พิมพ์ >>> พิม    

สัก >>> สะกะ      

ค่ะ >>> ค๊ะ

ทำ >>> ทาม

ยัง >>> ยาง    

ไง >>> งาย   

เลย >>> เรย  

คะ >>> คร๊ะ   

คน >>> โคนน

ค่ะ >>> ค่า 

เหรอ >>> เหยอ / หรอ

บ้า >>> บร้า

ดี >>> เด

อีแมว >>> อีเมล์ (E – Mail)

 ตัวอย่างการเลียนเสียง


จร๊วบ / จ๊วบ / จุ๊ฟ  >>> จูบ หอมแก้ม ( จากการเลียนเสียง)

หุ หุ / อิ๊ อิ๊ / อิ อิ / คริ คริ / เหอ เหอ >>> หัวเราะ (จากการเลียนเสียง)

555 >>> เสียงหัวเราะ ฮ่าๆๆ

555+ >>> หัวเราะไม่หยุด

666 >>> เสียงหัวเราะ ล้อเลียน 555

 คำศัพท์ดัดแปลง ( ใช้ศัพท์การปรุงอาหาร )


ทอด / ครัวคุณหรีด >>> การนินทา

ตั้งเตา >>> การเริ่มตั้งวงนินทาหรือการชักชวนคนอื่นให้ร่วมวงนินทา

สะเด็ดน้ำมัน >>> การนินทากำลังได้ที่

น้ำมันกระเด็น / ไฟแรง >>> นินทาเสียงดังจนผู้อื่นได้ยิน

สุกแล้ว >>> การนินทาเสร็จสิ้น

ไหม้ >>> การนินทาไม่สำเร็จ

แม่ครัวใหญ่ >>> ผู้ริเริ่มการนินทา

แขกรับเชิญ >>> ผู้โดนนินทา

โป๊ะแตก >>> การนินทาถูกเปิดเผยแล้ว

Comment

Comment:

Tweet